Črpališča

Črpališča

Črpališča

PONUJAMO DOBAVO IN VGRADNJO KOMPAKTNIH ČRPALIŠČ ZA INDIVIDUALNO GRADNJO IN VEČJIH ČRPALIŠČ PO PROJEKTU.

Ne glede na vrsto in velikost kanalizacijskega sistema je sestavni del le tega lahko tudi črpališče odpadnih vod. Izvedba črpališča je nujno potrebna takrat, ko odpadne vode v kanalizacijo ne morejo odtekati s pomočjo gravitacije. Iz objektov se stekajo nižje od javne kanalizacije, zato jih je potrebno prečrpavati.

Kadar prečrpavamo vode z nižje točke na višjo za potrebe manjših objektov, kot so stanovanjske hiše, stanovanjski dvojčki, delavnice, obrati,.... govorimo o hišnih črpališčih.

Tipični hišno črpališče je sestavljeno iz črpalnega jaška, potopne črpalke, enega ali več nivojskih stikal, protipovratnega ventila in tlačnega voda.

Črpalko vgradimo v poglobljeni del črpalnega jaška, tako da je neprestano potopljena v vodi. Ko v jašek priteče dodatna odpadna voda in se gladina le te dvigne do določenega nivoja, se črpalka vklopi in vodo prečrpa. Po upadu gladine se ponovno samodejno izklopi. Protipovratni ventil preprečuje stekanje odpadne vode nazaj v jašek.

Izbira črpalke je odvisna od višine in razdalje, ki jo je potrebno premagati pri prečrpavanju. Kadar objekt uporabljajo različni uporabniki in lastnik težje nadzira, kaj roma v odtok, je možno vgraditi tudi črpalko s sekalci, s pomočjo katerih se prepreči potencialna zamašitev.


Ponujamo dve vrsti črpališč in sicer:

V ponujeni ceni je vključena dobava v Sloveniji, v primeru osebnega dviga v skladišču v Celju priznavamo dodatni 3% popust.