Čistilne Naprave

Čistilne naprave

ČN SPODNJA IN ZGORNJA GORICA ČN GOLTE ČN HOTEL DOBRAVA ZREČE

Čistilne naprave

PONUJAMO DOBAVO IN VGRADNJO MALIH ČISTILNIH NAPRAV DO KAPACITETE 50 PE IN VEČJIH ČISTILNIH NAPRAV PO PROJEKTU.

V okviru ekologije primarno delujemo na področju komunalnih čistilnih naprav. Od ideje do izvedbe nudimo podporo tako na področju večjih čistilnih naprav kot na področju malih, hišnih čistilnih naprav - vpisani smo na seznam Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.


ČN SPODNJA IN ZGORNJA GORICA

Za naselji Spodnja in Zgornja Gorica, kjer prevladuje predvsem individualna stanovanjska gradnja, je zgrajena čistilna naprava kapacitete 540 PE. Tipska čistilna naprava sloni na tehnologiji pritrjene biomase.

ČN GOLTE

Čistilna naprava kapacitete 650 PE stoji ob smučišču streljaj od novega hotela Golte. Mehanska obdelava se izvaja s pomočjo rotirajočega sita. V aerobni stopnji se vrši denitrifikacija, v MBBR bazenu nitrifikacija. Obdelana voda se preko lamelnega usedalnika zliva v površinski odvodnik.

ČN HOTEL DOBRAVA ZREČE

Čistilna naprava kapacitete 500 PE stoji v neposredni bližini novega hotela Dobrava. Deluje po principu MBBR tehnologije. Sestoji se iz mehanske stopnje, denitrifikacije, nitrifikacije, lamelnega usedalnika in zgoščevalca blata.